Property Facilities:
 • ห้องสมุด
 • ศูนย์ออกกำลังกาย
 • สปา
 • สวนลอยฟ้า
 • ไนท์บาซาร์
 • ห้างสรรพสินค้า
 • ถนนวิ่งจ๊อกกิ้งรอบโครงการ
 • สระว่ายน้ำบนดาดฟ้า
 • ท่าเรือสำหรับแม่น้ำ criuse
 • ล่องเรือในแม่น้ำสำหรับมื้อกลางวันและมื้อค่ำ
 • ล่องเรือชมทิวทัศน์แม่น้ำโขงและแม่น้ำกก
 • ล่องเรือในแม่น้ำเพื่อเที่ยวลาว, พม่าและจีน
 • พื้นที่กางเต็นท์
 • ตลาดน้ำ
Payments & Transactions
 • Yes
 • No